BelastingZaken is het maandblad voor de fiscaal professional dat wordt uitgegeven door Sdu en Indicator.

'Weet wat er leeft in de maatschappij. En kies positie'

BelastingZaken, 17 februari 2018.

De massale aandacht voor belastingontwijking door multinationals en vermogenden dwingt het belastingadviesvak tot zelfonderzoek. Philippe Albert, hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit en directeur vaktechniek bij Baker Tilly Berk, noemt het ‘een worsteling’.

Lees...

'Dossiers van meters vormen geen uitzondering meer'

BelastingZaken, 7 augustus 2017.

Frans Jozef Haas, belastingrechter en senior-raadsheer van het gerechtshof Amsterdam, is zonder meer te spreken over “het overgrote deel van de adviseurs” die hij in de rechtszaal ziet optreden. Minder te spreken is hij over de enorme werkdruk.

Lees...

'Succesvol belastingstelsel volgt maatschappelijke ontwikkelingen'

BelastingZaken, 15 mei 2017.

Een succesvol belastingstelsel volgt de sociale, economische en culturele ontwikkelingen in de samenleving. Nederland mag wat dat betreft niet klagen, vindt Victor van Kommer, hoogleraar Tax Policy, “maar digitalisering, duurzaamheid en flexibilisering schreeuwen nu wel om hervorming”. Eenvoud kan daarbij geen streven op zichzelf zijn. “Heel jammer dat de Belastingdienst problemen ervaart in de uitvoering, maar dat is mede het gevolg van politieke keuzes.”

Lees...

'Elke lobby gaat ten koste van de zwijgende meerderheid'

BelastingZaken, 4 februari 2016.

Het Belastingplan 2016 ging over politiek, niet over fiscaliteit. “Een gemiste kans”, vindt hoogleraar belastingrecht Sigrid Hemels.

Lees...

>> Ouder

Geert Dekker

teksten &
financiële journalistiek
+31 (0)6 1641 9312
mail@geertdekker.nl


> Home    > Media    > Colofon