Accountant is het kwartaalmagazine van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Accountant.nl is het NBA-platform voor nieuws, achtergrond en debat.

Doorbraak geïntegreerde verslaggeving laat op zich wachten

Accountant, 7 september 2017.

Aarzelend wordt vooruitgang geboekt met integrated reporting. Accountants dichten zichzelf geen hoofdrol toe in dat proces.

Lees...

Jonge accountants pleiten voor één opleiding, één titel

Accountant, 19 juli 2017.

Als het aan de NBA Young Profs ligt, is het in 2030 gedaan met de verwarring rond de verschillende accountantstitels. Het beroep moet dan één basisopleiding hebben, en één titel.

Lees...

IASB ten strijde tegen het alternatieve winstbegrip

Accountant, 10 juli 2017.

Na de publicatie van IFRS 17 is het voorlopig gedaan met de grote herzieningen van verslaggevingsstandaarden. De IASB gaat zich vooral richten op het beter inzichtelijk maken van de jaarrekening, aldus voorzitter Hans Hoogervorst. Het overvloedige gebruik van alternatieve winstbegrippen is de standaardmakers een doorn in het oog.

Lees...

Diversiteit: nu de resultaten nog

Accountant, 14 juni 2017.

Iedereen wil het en toch gebeurt het niet. Waarom hebben accountants het zo moeilijk met diversiteit? Aan de goede voornemens ligt het niet.

Lees...

Nieuwer <<   >> Ouder

Geert Dekker

teksten &
financiële journalistiek
+31 (0)6 1641 9312
mail@geertdekker.nl


> Home    > Media    > Colofon