CM: is een maandblad voor financiële professionals, uitgegeven door Vakmedianet. Het is de opvolger van Tijdschrift Controlling en Controllers Magazine. cmweb.nl is het bijbehorende platform.

'Met LEAN verbetert bovenal de samenwerking'

CM:, 2 april 2014.

De bij autofabrikant Toyota ontwikkelde managementleer van maximale waarde bij minimale verspilling maakt sinds eind 2012 school bij de directie Finance & Control van de SVB, de uitvoerder van de volksverzekeringen. Steven Timmer en Suzan Buter lichten hun LEAN-aanpak toe: “Aandacht voor kleine stappen en voor kleine succesjes.”

Lees...

Een voetbalclub voor een euro

CM:, 4 januari 2013.

Enkele weken voordat de DSB Bank ten onder gaat, oktober 2009, maakt voetbalclub AZ nog een kleine 7 miljoen euro over naar DSB Beheer, waarbij de club een rekening-courantvoorziening heeft. ‘Vooruitbetaalde televisiegelden en sponsorgelden die we niet meteen nodig hadden’, zegt AZ-controller Patrick de Wit. Maandag 12 oktober 2009 is dat geld weg. De curator van de DSB Bank wordt eigenaar van de aandelen van AZ. Over hoe het verder ging spreken hier De Wit en directeur Algemene zaken Toon Gerbrands. ‘Wij zullen nooit meer iets uitgeven wat we niet eerst verdiend hebben.’

Lees...

'Financieel wanbeheer begint bij gebrek aan praktische kennis'

CM:, 1 november 2012.

Zonder basiskennis van treasury en corporate finance is toezicht op en controle van financieel beheer een tandenloze tijger. Maar juist aan die basiskennis ontbreekt het, zeggen financieel auteurs Joop de Vries en Lex van der Wielen. ‘Vreselijk: afgestudeerde bedrijfseconomen weten hoe ze dertig sommen moeten maken met het Capital Asset Pricing Model, maar vraag hen naar een omschrijving van de simpelste corporate finance-begrippen en ze staan met de mond vol tanden.’

Lees...

'We zijn enorm afhankelijk van ict-capaciteit'

CM:, 15 april 2012.

Taakstellingen als standaard. ‘Steeds weer efficiënter werken, het is onze tweede natuur geworden’, zegt concerncontroller Erik Broekroelofs van het UWV. De komende vier jaar krimpt het budget van de uitvoeringsorganisatie van 1,8 naar 1,3 miljard euro. Automatisering en huisvesting nemen de grootste besparingen voor hun rekening. ‘De afhankelijkheid van de ict-capaciteit is enorm. Dat is wat mij betreft dé grote uitdaging bij het realiseren van deze plannen.’

Lees...

Nieuwer <<   >> Ouder

Geert Dekker

teksten &
financiële journalistiek
+31 (0)6 1641 9312
mail@geertdekker.nl


> Home    > Media    > Colofon