menu

Nieuwe Revu is een tijdschrift dat sinds 2014 wordt uitgegeven door Pijper Media.

Miljardendrama zonder regisseur
Nieuwe Revu,  1 september 2008

Wat eind jaren negentig de gewoonste vorm was van geld opzij zetten, komt tien jaar later in aanmerking voor de status van grootste ripoff in de geschiedenis van het verzekeringswezen. Dat het de sector miljarden gaat kosten staat al vast. Dat de politiek hopeloos faalde in het zoeken van elegante oplossingen ook.

Lees meer...