menu

BelastingZaken is het maandblad voor de fiscaal professional dat wordt uitgegeven door Sdu en Indicator.

‘Milieuschade wordt meer en meer beprijsd’
BelastingZaken, 16 september 2019

Totdat fossiele brandstoffen uit de samenleving verdwenen zijn, zullen overheden milieuschade steeds meer gaan beprijzen, verwacht Herman Vollebergh, onderzoeker van de effectiviteit en efficiëntie van groene belastingen. Dus zal de druk van die belastingen stijgen? “Niet per se. Ondernemingen kunnen immers kiezen? Het mooie van deze belastingen is dat ze heel eenvoudig zijn te ontwijken. Dat is zelfs de bedoeling.”

Lees meer...

‘De personenvennootschap wordt aantrekkelijker’
BelastingZaken, 10 mei 2019

Na tientallen jaren krijgt de personenvennootschap eindelijk de modernisering waar deze flexibele rechtsvorm zo naar snakt. Niet in de laatste plaats is dat te danken aan Martin van Olffen.

Lees meer...

‘Werken bij de Belastingdienst betekent continu blijven leren’
BelastingZaken,  7 februari 2019

De Belastingdienst boekt succes met een versneld wervingsprogramma, dat binnen korte tijd duizenden nieuwe medewerkers gaat opleveren. Wat kenmerkt de nieuwe mensen? “Durf, flexibiliteit en een groot vermogen tot samenwerken, daar selecteren wij op”, zegt programmamanager Instroom Dike Sialino.

Lees meer...

‘Rechtsbescherming verder onder druk door digitalisering’
BelastingZaken,  7 december 2018

Er wordt te veel geprocedeerd in het belastingrecht en tegelijkertijd te weinig. “Het stelsel moet beter en efficiënter worden ingericht”, zegt Diana van Hout, net benoemd tot bijzonder hoogleraar Formeel Belastingrecht aan de Radboud Universiteit.

Lees meer...

‘Weet wat er leeft in de maatschappij. En kies positie’
BelastingZaken, 17 februari 2018

De massale aandacht voor belastingontwijking door multinationals en vermogenden dwingt het belastingadviesvak tot zelfonderzoek. Philippe Albert, hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit en directeur vaktechniek bij Baker Tilly Berk, noemt het ‘een worsteling’.

Lees meer...

‘Dossiers van meters vormen geen uitzondering meer’
BelastingZaken,  7 augustus 2017

Frans Jozef Haas, belastingrechter en senior-raadsheer van het gerechtshof Amsterdam, is zonder meer te spreken over “het overgrote deel van de adviseurs” die hij in de rechtszaal ziet optreden. Minder te spreken is hij over de enorme werkdruk.

Lees meer...


1 2